Kommissorium

Kommissorium for Klatresamrådet

Klatresamrådet er en sammenslutning af organisationer i Danmark, der arbejder med Klatring som en væsentligt del af deres virke. Hovedformålet for samrådet er gennem samarbejde at udbrede kendskabet til Klatring i Danmark, samt øge sikkerheden gennem oplysning og uddannelse

Klatresamrådets målsætning
•    Fremme klatring i Danmark gennem oplysning og samarbejde på tværs af organisationer.
•    Fremme klatresikkerheden i Danmark.
•    Udvikle samarbejde og netværk mellem organisationer som bruger klatring pædagogisk, rekreativt eller sportsligt i Danmark.

Rådets arbejdsområder
•    Rådet kommer med anbefalinger for uddannelse og sikkerhed indenfor Klippeklatring, vægklatring og træklatring.
•    Rådet opretholder listen over uddannede efter Havkajaksamrådets tidligere retningslinjer indtil 1/1 2014.
•    Rådet står for en hjemmeside, hvor man kan finde relevante oplysninger om rådets arbejde.
•    Rådet arbejder for at oplysninger om ulykker og nærulykker i klatremiljøet samles og bearbejdes, til brug i det forebyggende arbejde.
•    Rådet medvirker til udarbejdelse af dansk materiale til klatre-  undervisning, -instruktion og -sikkerhed.
•    Rådet arbejder for at udvikle mulighederne for friluftsliv med klatring, bl.a. i forhold til adgangsforhold, miljøforhold, færdselsregler i naturen, primitive lejrpladser og kortmateriale.
•    Rådet arbejder for at der bliver lavet anbefalinger til skoler, institutioner, foreninger osv. om brug af klatring .
Organisering af rådet
•    Rådet er uafhængigt, og konstituerer sig selv.
•    De enkelte organisationer beslutter hvorledes deres repræsentant udpeges.
•    Rådets organisationer skal have klatring som interesseområde.

Deltagende organisationer der har en plads hver:
•    DGI
•    Dansk Klatreforbund
•    Ungdoms- og efterskolerne
•    Ungdomsringen
•    Universiteterne og de højere læreanstaler (bl.a. University Colleges)
•    Højskolerne
•    Skov- & Landskab (IGN)
•    Børne- & Ungdomsorganisationernes Samråd
•    Dansk Træklatreforening
Rådets arbejdsform
•    Rådet kan kun vejlede, henstille og informere.
•    Rådet tager selv emner op indenfor ovenstående arbejdsområder, men de forskellige organisationer kan også henstille til samrådet at bestemte emner/områder tages op.
•    Rådet beslutter selv om en organisation skal optages.
•    I tilfælde af uenighed om rådets arbejde forsøges en løsning opnået gennem samtale. Herefter kan der træffes en beslutning via simpelt flertal.
•    Rådet kan ved en flertalsafgørelse på 2/3 udelukke en medlemsorganisation.