Normer og Standarder

Bjergklatring, klippeklatring, isklatring og vægklatring:

Ansvarlig: Dansk Klatreforbund

Træklatring:

Ansvarlig: Dansk Træklatreforening