Bjerg- og Klippeklatring

Bjergklatring og klippeklatring(såvel som vægklatring) i Danmark er organiseret i Dansk Klatreforbund

Uddannelsesstruktur og normer se http://klatreforbund.dk/uddannelse/

Instruktørlister se: http://dklaf.dk/uddannelse/instruktoerliste

Bemærk! Dansk Klatreforbund har pt. (april 2015) en ny hjemmeside undervejs og derfor er der rod i instruktørlisterne bl.a. er listen over træklatreinstruktører ikke gældende det er udelukkende listen på Dansk Træklatreforenings hjemmeside der er gældende i forhold til træklatreinstruktører.